top of page

Tietosuojalauseke

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme ottaa vastaan ja käsitellä varauksia sekä pitää yhteyttä asiakkaisiimme tarvittaessa

 

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin

 

• Millaisia tietoja käsittelemme? 

• Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta? 

• Kuinka kauan säilytämme tietoja? 

• Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on? 

• Mihin tietoja siirretään? 

• Mihin tietoja luovutetaan? 

• Miten tiedot suojataan? 

• Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia? 

• Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä? 

 

Millaisia tietoja käsittelemme? 

 

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja: 

 

• Nimi 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Varaukset 

 

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksen tai muun yhteydenoton kautta. Varauspyynnön voi jättää sähköpostitse, puhelimitse tai ravintolan webbisivun varauslinkin kautta. 

 

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

 

Emme käytä meille antamiasi tietoja suoramarkkinointiin tai muuhun markkinointitarkoitukseen. Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

 

• Palveluiden toteuttaminen: Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. 

 

• Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja? 

 

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen. 

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista. 

 

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä. 

 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on? 

 

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn: 

 

• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 

 

• Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla meihin yhteyttä. 

 

• Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. 

 

• Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. 

 

Mihin tietoja siirretään? 

 

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETAalueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 

Mihin tietoja luovutetaan? 

 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille, lukuun ottamatta viranomaisia ja perintäyhtiöitä. 

 

Miten tiedot suojataan? 

 

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. 

 

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia? 

 

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 1.1.2019 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi. 

 

Mihin voit ottaa yhteyttä? 

 

Rekisterinpitäjä: Pacific Rim Group Oy (“Ravintola HOKU”) 

Y-tunnus: 2433037-0 

Osoite: PL 1072, 00101 Helsinki 

Yhteyshenkilö: Satu Shibuya 

Yhteyshenkilön yhteystiedot: +358 50 4130226 / satu@hoku.fi 

bottom of page